Velkommen til Sakskøbing Sogns hjemmeside

Sogneeftermiddage og sangformiddage i februar og marts aflyses

Aktivitetsudvalget har besluttet at aflyse sogneeftermiddagen d. 9. februar og udflugten d. 9. marts.
Til gengæld kan man glæde sig til oktober og november, hvor de to aflyste arrangementer fra januar og februar bliver afholdt i stedet.
Også sangformiddagene d. 24. februar og 24. marts aflyses.

 

Godt nytår og Gud bevare jer alle, som dronningen sagde i sin nytårstale.

Det positive er er at vi igen kan holde gudstjenester begyndende med søndag d. 10. januar 2021.

Kirkelige handlinger som bisættelser, dåb og vielser gennemføres med de restriktioner der har været gældende siden foråret.

Det mindre positive er, at alt andet fra korprøver til konfirmandundervisning, sogneeftermiddag til fællesspisninger, møder mv. er aflyst i den kommende tid, indtil der kommer nye retningslinjer.

Kirkekontoret vil være åbent for telefonisk henvendelse i den sædvanlige åbningstid, men lukket for personlig henvendelse, med mindre andet er aftalt. 

 
—–     —–     —–

Julehilsen fra Sakskøbing Kirke

 

—–     —–     —–

Det nye menighedsråd har konstitueret sig:

Formand: Ulla Petersen 

Næstformand: Henning Tønning

Kirkeværge: Conny Krogh

Kasserer: Inge Pilt Nielsen

Sekretær ved kordegns fravær: Henning Tønning.

Kontaktperson: Jeanne Lund Andersen

Underskriftberettiget person: Inge Pilt Nielsen

Kirke- og kirkegårdsudvalget: Ulla Petersen, Henning Tønning og Inge Pilt Nielsen

Valgbestyrelsen: Henning Tønning, Jeanne Lund Andersen, Helena Petersen

 

Tillykke med valget til alle!

 
 
—–

Vi håber du finder, hvad du søger – og hvis ikke, er du altid velkommen til at kontakte os. Besøg også vores Facebook side: Sakskøbing Sogn.