Velkommen til Sakskøbing Sogns hjemmeside

Mindeord:

Det er med sorg, at vi har modtaget besked om, at kirkegårdsleder Kim Gram Jakobsen er gået bort efter længere tids sygdom.

 

Kim interesserede sig for moderne kirkegårdsdrift og kirkekultur og var meget optaget af, at de nye projekter på Sakskøbing kirkegård blev ført ud i livet. Desværre kom han ikke til at opleve skovkirkegård, sanseafdelingen på kirkegården, renoveringen af kirkegårdsmuren og den nye indkørsel til kirkegården.

 

Han satte gennem hele sit liv pris på veludført arbejde og var altid fokuseret på at få det bedste ud af de midler, der var til rådighed.

 

Kim var gift med Helle og havde 2 børn og 2 børnebørn. Familien betød meget for ham, og det var også med dem, han brugte det meste af sin fritid. Udover familien havde naturen en ganske særlig prioritet, og man mødte tit Kim med sin kikkert, når han var ude og studere fugle.

 

I den sidste svære tid stod familien sammen om ham og vore tanker og dybeste medfølelse går til Helle, børn og børnebørn, som har mistet familiens midtpunkt. Æret være Kim Gram Jakobsens minde.

 

Sakskøbing sogns menighedsråd og personale

Ebbe Bressing.

  

—   —   —   —   —

 

Ny provst for Lolland Østre Provsti

Det bliver 42-årige Johannes Olav Kruse Kristensen, der overtager den ledige stilling som provst for Lolland Østre Provsti og sognepræst i Radsted-Tårs Pastorat.

Embedet har stået ledigt siden provst Anne Birgitte Villadsen fratrådte den 30. juni 2017 for at gå på pension.

Johannes Kruse Kristensen kommer fra en stilling som sognepræst Skamstrup-Frydendal Pastorat i Roskilde Stift, og han glæder sig til at begynde i det nye embede:

“Jeg glæder mig til de nye udfordringer som  provst, men så sandelig også til at være sognepræst for menigheden i Radsted-Tårs. Jeg har i min efteruddannelse forsøgt at dygtiggøre mig inden for ledelse, for at kunne bestride en provstestilling på ordentlig vis, og jeg håber med de erfaringer jeg har med mig fra min tid i Roskilde stift, som tillids- og arbejdsmiljørepræsentant og som medlem af Religionspædagogisk Udvalg,  at jeg kan være med til at inspirere, videreudvikle og støtte kirkelivet på Østlolland.”

Johannes Kruse Kristensen blev af biskop Marianne Gaarden indsat ved gudstjenesten søndag den 4. marts 2018 i Radsted Kirke.
Provstekreering sker ved Landemodegudstjenesten onsdag den 13. juni 2018 kl. 13.00 i Maribo Domkirke.

I forbindelse med provsteskiftet er det besluttet, at provsteembedet fremadrettet vil være geografisk placeret i Sakskøbing Derfor flyttes det tidligere provstikontor i Radsted til nye lokaler på adressen: Vestergade 2-4, 4990 Sakskøbing. Provsten vil stadig have tjenestebolig i Radsted Præstegård.

 

   —   —   —   —   —

 

 

Vi håber du finder, hvad du søger – og hvis ikke, er du altid velkommen til at kontakte os. Besøg også vores Facebook side: Sakskøbing Sogn

Med venlig hilsen

Medieudvalget