Velkommen til Sakskøbing Sogns hjemmeside

Folkekirkens Nødhjælp – vær med til indsamling søndag den 11. marts.

Det er svært at se væk, når klimaforandringer, krig og ulighed driver millioner af mennesker ud i nød, sult og flugt. For vi kan faktisk hjælpe. Når du samler ind ved dørene, giver det fremtidsmuligheder og håb til dem, der modtager hjælpen. 

Du skal blot møde op i Sognegården Torvet 10, 4990 Sakskøbing kl. 10.00, så står vi klar med en rute, indsamlingsbøsse m.m. Det tager kun 1-2 timer at gå en rute. Børn under 11 år må gerne samle ind sammen med en voksen, og børn på 11-17 år må samle ind to og to sammen. Når du kommer tilbage vil der være et traktement

Du kan tilmelde dig som indsamler her.

Nye veje til håbet

Der findes ingen fast formel for, hvordan man bedst hjælper mennesker i nød. Hver ny krise kræver, at man tænker i nye baner. Det er dét, vi gør hos Folkekirkens Nødhjælp – finder de bedst mulige måder i en hvilken som helst situation i de 25 lande, vi arbejder i.

I næsten 100 år har vi hjulpet mennesker i yderste nød. Og vi er gode til det, vi gør. I 2017 blev Folkekirkens Nødhjælp vurderet af DANIDA til at være én af Danmarks bedste NGO’er til humanitært arbejde.

  

—   —   —   —   —

 

Ny provst for Lolland Østre Provsti

Det bliver 42-årige Johannes Olav Kruse Kristensen, der overtager den ledige stilling som provst for Lolland Østre Provsti og sognepræst i Radsted-Tårs Pastorat.

Embedet har stået ledigt siden provst Anne Birgitte Villadsen fratrådte den 30. juni 2017 for at gå på pension.

Johannes Kruse Kristensen kommer fra en stilling som sognepræst Skamstrup-Frydendal Pastorat i Roskilde Stift, og han glæder sig til at begynde i det nye embede:

“Jeg glæder mig til de nye udfordringer som  provst, men så sandelig også til at være sognepræst for menigheden i Radsted-Tårs. Jeg har i min efteruddannelse forsøgt at dygtiggøre mig inden for ledelse, for at kunne bestride en provstestilling på ordentlig vis, og jeg håber med de erfaringer jeg har med mig fra min tid i Roskilde stift, som tillids- og arbejdsmiljørepræsentant og som medlem af Religionspædagogisk Udvalg,  at jeg kan være med til at inspirere, videreudvikle og støtte kirkelivet på Østlolland.”

Johannes Kruse Kristensen indsættes af biskop Marianne Gaarden ved gudstjenesten søndag den 4. marts 2018 kl. 14.00 i Radsted Kirke, hvor alle er velkomne.
Provstekreering sker ved Landemodegudstjenesten onsdag den 13. juni 2018 kl. 13.00 i Maribo Domkirke.

I forbindelse med provsteskiftet er det besluttet, at provsteembedet fremadrettet vil være geografisk placeret i Sakskøbing Derfor flyttes det tidligere provstikontor i Radsted til nye lokaler på adressen: Vestergade 2-4, 4990 Sakskøbing. Provsten vil stadig have tjenestebolig i Radsted Præstegård.

 

   —   —   —   —   —

 

 

Vi håber du finder, hvad du søger – og hvis ikke, er du altid velkommen til at kontakte os. Besøg også vores Facebook side: Sakskøbing Sogn

Med venlig hilsen

Medieudvalget