Legat

Sakskøbing sogns legat

Sakskøbing sogns legat uddeles hvert år til jul til værdigt trængende familier.

 

Modtagerne af legatet skal have bopæl i den tidligere Sakskøbing kommune.

Der er også mulighed for at legatet kan uddeles som hjælp til konfirmation.

Legatets midler består af penge, der doneres til legatet gennem indsamlinger i Sakskøbing Kirke og entré på kr. 30.- ved den årlige julekoncert, hvor alle byens kor synger uden honorar.

Legatbestyrelsen består af sognepræsten, formanden for menighedsrådet og en repræsentant fra kommunen.

Ønsker man at komme i betragtning til legatet, udfyldes et ansøgningsskema, som kan hentes på kirkekontoret, Vestergade 2, eller printes fra hjemmesiden: Ansøgningsskema til Sakskøbing sogns legat

Ansøgningsfristen er