Legat

Sakskøbing sogns legat uddeles hvert år til jul til værdigt trængende mænd, kvinder eller familier. Modtagerne af legatet skal have bopæl i den tidligere Sakskøbing kommune. Ønsker man at komme i betragtning til legatet, kan man sende en kort beskrivelse af sin situation til legatbestyrelsen v. sognepræst Hanne Margrethe Tougaard, Vestergade 6, Sakskøbing inden den 19. november 2019.