Legat

Legatansøgning Sakskøbing sogns legat

Sakskøbing sogns legat uddeles hvert år til jul til værdigt trængende familier.

Modtagerne af legatet skal have bopæl i den tidligere Sakskøbing kommune.

Der er også mulighed for at legatet kan uddeles som hjælp til konfirmation.

Legatets midler består af penge, der doneres til legatet gennem indsamlinger i Sakskøbing Kirke.

Ansøgningsfristen for 2022 kommer sidst på året

Ansøgningsskemaet udfyldes (alle felter i skemaet skal udfyldes for at komme i betragtning til legat) og sendes med eventuelle bilag ril legatbestyrelsen v. sognepræst Hanne Margrethe Tougaard på email: hmt@km.dk, eller afleveres på Sakskøbing kirkekontor, Vestergade 2, Sakskøbing, i en kuvert mærket ”Sakskøbing sogns legat”.