Legat

Sakskøbing sogns legat
Sakskøbing sogns legat uddeles hvert år til jul til værdigt trængende familier.
Modtagerne af legatet skal have bopæl i den tidligere Sakskøbing kommune.
Der er også mulighed for at legatet kan uddeles som hjælp til konfirmation.
Legatets midler består af penge, der doneres til legatet gennem indsamlinger i Sakskøbing Kirke.
Ansøgningsfristen er, dato kommer senere i 2021
Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes med eventuelle bilag til legatbestyrelsen v. sognepræst Hanne Margrethe Tougaard på email: hmt@km.dk, eller afleveres på Sakskøbing kirkekontor, Vestergade 2, Sakskøbing, i en kuvert mærket ”Sakskøbing sogns legat”.

Legatansøgning Sakskøbing sogns legat 2020