Kirkeblad

Her kan du hente Kirkebladet for Sakskøbing-egnen som pdf-filer.

Kirkebladet for Sakskøbing-egnen udgives af menighedsrådene i vore ni sogne.

 

Redaktør:

Lisbeth Lumby

Vestergade 2, 1. sal,

4990 Sakskøbing

 

Kirkebladet trykkes i 5000 eksem­plarer og udkommer 4 gange om året:

1. marts, 1. juni, 1. septem­ber og 1. december.

Ved manglende levering bedes man henvende sig til kirke­kontoret i Sakskøbing eller sognepræsten.

Deadline næste gang: 16. juli 2018

 

Redaktionens medlemmer er:

Bendicht Mader, Tårs ­

Esbern Gaur Vernersen, Majbølle­/Vigsnæs ­

Lisbeth Lumby, Sakskøbing ­

Knud ­Erik Rasmussen, Våbensted

Kenneth Bjørnholt Jacobsen, Slemminge

 

 

 Sommer 2018 (juni-juli-august)

 Forår 2018 (marts-april-maj)

 Vinter 2017-2018 (december-februar)

 Efterår 2017 (september-oktober-november)

 Sommer 2017 (juni-august)

 Forår 2017 (marts-maj)

 Vinter 2016-2017 (december-februar)

 Efter 2016 (september-november)

 Sommer 2016 (juni-august)

 Forår 2016 (marts-maj)

 Vinter 2015-16 (december-februar

 Efterår 2015 (september-november)

 Sommer 2015 (juni-august)

 Forår 2015 (marts-maj)

 Vinter 2014-15 (december-februar)

 Efterår 2014 (september-november)

 Sommer 2014 (juni-august)

 Forår 2014 (marts-maj)

 Vinter 2013-14 (december-februar)

 Efterår 2013 (september-november)

 Sommer 2013 (juni-august)

 Forår 2013 (marts-maj)

 Vinter 2012-13 (december-februar)

 Efterår 2012 (september-november)

 Sommer 2012 (juni-august)

 Forår 2012 (marts-maj)

 Vinter 2011-12 (december-februar)