Kirkeblad

Her kan du hente Kirkebladet for Sakskøbing-egnen som pdf-filer.

Kirkebladet for Sakskøbing-egnen udgives af menighedsrådene i vore ni sogne.

 

Redaktør:

Lisbeth Lumby

Vestergade 2, 1. sal,

4990 Sakskøbing

 

Kirkebladet trykkes i 5000 eksem­plarer og udkommer 4 gange om året:

1. marts, 1. juni, 1. septem­ber og 1. december.

Ved manglende levering bedes man henvende sig til kirke­kontoret i Sakskøbing eller sognepræsten.

Deadline næste gang: 12. oktober 2018

 

Redaktionens medlemmer er:

Bendicht Mader, Tårs ­

Esbern Gaur Vernersen, Majbølle­/Vigsnæs ­

Lisbeth Lumby, Sakskøbing ­

Knud ­Erik Rasmussen, Våbensted

Kenneth Bjørnholt Jacobsen, Slemminge