Menighedsrådsvalg 2020

Næste menighedsrådsvalg afholdes den 17. november 2020.

 

Orienteringsmøde:

Der afholdes et offentligt orienteringsmøde den 18. august 2020 kl. 19.00 i Sakskøbing kirke.

 

Valgforsamling:

Der afholdes valgforsamling, hvor menighedsrådets medlemmer vælges den 15. september 2020

 

Hvem kan vælges:

For at blive valgt til kirkens menighedsråd skal du være medlem af folkekirken og tilhøre det sogn, du gerne vil sidde i menighedsrådet i.

Menighedsrådet mødes normalt en gang om måneden. Ud over de regelmæssige menighedsrådsmøder er rådets medlemmer tit involveret i forskellige udvalg, aktiviteter og opgaver i kirken.

Et menighedsråd kan bestå af mellem 5 og 15 medlemmer, og de vælges som hovedregel hvert fjerde år for en fire-årig funktionsperiode.

 

Medlem af menighedsrådet:

Hvis du har lyst til at være en aktiv del af livet i din kirke, kan du også stille op til menighedsrådet.

Menighedsrådet er den lokale kirkes ledelse, og rådet er sammensat af frivillige, som vælges for en periode på fire eller to år ad gangen.

Rådet har ansvar for kirkens økonomi og er arbejdsgiver for alle personalegrupper i kirken undtagen præsterne. Menighedsrådet spiller dog en central rolle ved ansættelsen af præster. Det er nemlig menighedsrådet, der indstiller den kandidat, de ønsker skal ansættes, til Kirkeministeriet.

Menighedsrådet og kirkens præster har et fælles ansvar for at skabe og opretholde gode rammer for kirkens liv og vækst, gudstjenesten, forkyndelse af evangeliet og forvaltning af sakramenterne, dvs. dåb og nadver

 

 
 

Læs mere her:
https://www.folkekirken.dk/aktuelt/web-tv/menighedsraadsvalg