Menighedsrådsvalg 2020

Resultatet af menighedsrådsvalget 2020 

Valgbestyrelsen kan hermed bekendtgøre, at da der ikke er indkommet kandidatlister til afstemningsvalg, er følgende valgt:

 
Til menighedsrådet:
Ulla Petersen 27 stemmer
Jeanne Lund Andersen 21 stemmer
Conny Krogh 19 stemmer
Helena Saida Pedersen 19 stemmer
Henning Tønning 18 stemmer
Inge Pilt Nielsen 17 stemmer
Johnny Bælum 16 stemmer
Bjarne Grundt 10 stemmer
 
Til stedfortrædere:
Henning Due-Hansen 20 stemmer
Jonna Møller 20 stemmer
Birgit Ziedoy 19 stemmer
Ellis Bilslev-Jensen 16 stemmer
Berit Hansen 15 stemmer
 

Valgbestyrelsen

Sakskøbing menighedsråd

 

 

 

 

 

 

 

 

Menighedsrådsvalg afholdes den 17. november 2020.

 

Hvem kan vælges:

For at blive valgt til kirkens menighedsråd skal du være medlem af folkekirken og tilhøre det sogn, du gerne vil sidde i menighedsrådet i.

Menighedsrådet mødes normalt en gang om måneden. Ud over de regelmæssige menighedsrådsmøder er rådets medlemmer tit involveret i forskellige udvalg, aktiviteter og opgaver i kirken.

Et menighedsråd kan bestå af mellem 5 og 15 medlemmer, og de vælges som hovedregel hvert fjerde år for en fire-årig funktionsperiode.

 

Medlem af menighedsrådet:

Hvis du har lyst til at være en aktiv del af livet i din kirke, kan du også stille op til menighedsrådet.

Menighedsrådet er den lokale kirkes ledelse, og rådet er sammensat af frivillige, som vælges for en periode på fire eller to år ad gangen.

Rådet har ansvar for kirkens økonomi og er arbejdsgiver for alle personalegrupper i kirken undtagen præsterne. Menighedsrådet spiller dog en central rolle ved ansættelsen af præster. Det er nemlig menighedsrådet, der indstiller den kandidat, de ønsker skal ansættes, til Kirkeministeriet.

Menighedsrådet og kirkens præster har et fælles ansvar for at skabe og opretholde gode rammer for kirkens liv og vækst, gudstjenesten, forkyndelse af evangeliet og forvaltning af sakramenterne, dvs. dåb og nadver

 

 
 

Læs mere her:
https://www.folkekirken.dk/aktuelt/web-tv/menighedsraadsvalg