Medlemmer

Her er det nye menighedsråd, som det ser ud efter det konstituerende møde d. 23/11-16.