Mødedatoer

Menighedsrådet har møde nedenstående dage.

Møderne er offentlige og finder sted i Sognegården, Vestergade 2, 1. sal, 4990 Sakskøbing kl. 18.30

  • tirsdag den 18. august 2020 kl. 19.00 i kirken – orienteringsmøde til valg.
  • onsdag den 26. august 2020
  • tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00 i kirken – valgforsamling
  • tirsdag den 22. september 2020
  • onsdag den 28. oktober 2020
  • tirsdag den 17. november 2020 kl. 19.00 – afstemningsvalg
  • tirsdag den 24. november 2020