Salmer på nettet

Til hjælp for folk, der skal vælge salmer til dåb, bryllup eller bisættelse/begravelse har to af kirkens kor indspillet en række salmer, som kan komme under overvejelse. De kan høres på organistens hjemmeside.