Babysalmesang

Menighedsrådene på Østlolland er gået sammen om at tilbyde babysalmesang som et musikalsk tilbud for de helt små børn, deres forældre og bedsteforældre.

Babysalmesang er et tilbud om musik og rytmik kombineret med salmesang for børn i alderen 0 til 12 måneder.

Formålet med babysalmesang er at have et musikalsk samvær af høj kvalitet og at få en anderledes introduktion til salmerne.

Ud over salmerne indgår der også børnesange, dans, rim og remser og meget mere – alt sammen for at stimulere barnets evne til at sanse verden. Igennem sang og musik stimuleres barnets evne til at lytte, til at koncentrere sig og til at samarbejde.

 

Babysalmesang forestås af rytmikpædagog Kirsten Pedersen og sognepræsterne i området.

Hvis nogen har en gravid veninde, der har lyst til at være med til ”mavedans”, så fortæl om dette tilbud og tilmeld hende til holdet.

 

I efteråret er der babysalmesang i Sakskøbing præstegård onsdage kl. 10.00-11.00

den 12. september 2018

den 26. september 2018

den 10. oktober 2018

den 31. oktober 2018

den 14. november 2018

den 28. november 2018

 

Efter babysalmesang er der mulighed for at få en kop kaffe/the.

 

Medbring: et lagen og et tæppe/dyne.

 

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Tilmeldingsfrist er den 30. august 2018, men det er altid muligt at komme på et hold senere. Ved tilmelding oplyses navn, adresse og telefonnummer foruden barnets fødselsdato og navn.

 

Tilmelding sker til Sakskøbing kirkekontor, Vestergade 2, 4990 Sakskøbing,

tlf. 54 70 44 09, sakskoebing.sogn@km.dk

Kontaktperson:

Er der spørgsmål eller uklarheder, er I velkomne til at kontakte sognepræst Hanne Margrethe Tougaard, som er kontaktperson for menighedsråd og præster i dette fælles projekt: sognepræst Hanne Margrethe Tougaard, Vestergade 6, 4990 Sakskøbing,

tlf. 54 70 42 02, HMT@km.dk