Personale

Kbf. Sognepræst

Hanne Margrethe Tougaard

Vestergade 6, 4990 Sakskøbing

Tlf. 54704202

Træffes bedst kl. 11.00-12.00

e-mail: hmt@km.dk

Mandag er fridag

 

Sognepræst

Lisbeth Lumby

Enebærvej 6, 4990 Sakskøbing

Tlf. 54772882

Træffetid Vestergade 2, 4990 Sakskøbing kl. 10.00-11.00

Tlf. 54704517

e-mail: lrkr@km.dk

Fredag er fridag

 

Kordegn

Helle Huysdens Poulsen

Vestergade 2, 4990 Sakskøbing

Tfl. 54704409

Kontortid: mandag-fredag kl. 09.00-12.30, torsdag tillige kl. 16.00.-18.00

e-mail: hehp@km.dk

Fredag er fridag

 

Vikar for kordegn

Dorthe Friis

Vestergade 2, 4990 Sakskøbing

Tfl. 54704409

Kontortid: mandag-fredag kl. 09.00-12.30, torsdag tillige kl. 16.00.-18.00

e-mail: dfr@km.dk

 

Kirketjener

Bibi Hansen Beske

Vestergade 2, 4990 Sakskøbing

Tlf. 21253093

e-mail: saxkirketjener@gmail.com

 

Kirketjener

Tina Flindt Sidor

Vestergade 2, 4990 Sakskøbing

Tlf. 23373139

e-mail: saxkirketjener@gmail.com

 

Organist

Flemming Chr. Hansen

Vestergade 2, 4990 Sakskøbing

Tlf. 29265609

e-mail: fch@giflerne.dk

 

Kirkesanger

Jannie Ekelund

Vestergade 2, 4990 Sakskøbing

Tlf.

e-mail: spindemus82@gmail.com

 

 

Kirkegården, Maribovej 1, 4990 Sakskøbing

Kirkegårdsleder

Vakant

 

Stedfortræder for kirkegårdsleder

Christian Jensen

Tlf. 61221893

e-mail: sakskoebingkirkegaard@mail.dk

 

Gartneriarbejder

Maria Andersen

 

Gartneriarbejder

Gitte Hornbæk Svendsen