Vielse

Ønsker I at blive viet i kirken, rettes henvendelse til den præst I ønsker skal forrette vielsen eller til kirkekontoret.

Når parret henvender sig for at aftale vielse, skal de medbringe deres dåbs- eller navneattester. Før vielsen kan foregå skal parret desuden hos bopælskommunen have indhentet en prøvelsesattest, som dokumenterer, at de opfylder betingelserne for at blive gift. Den dag, hvor vielsen foregår, må prøvelsesattesten højest være 4 måneder gammel.

Ønsker parret navneændring i forbindelse med vielsen indgives en ansøgning til kirkekontoret i bopælssognet. Ansøgning skal indgives ved digital selvbetjening på borger.dk. Navneændringen er gratis, hvis der opnås en form for navnefællesskab efter brylluppet.

Det er normalt, at præsten før vielsen ønsker en samtale med brudeparret, hvor man bl.a. kan gennemgå vielsens forløb samt aftale, hvilke salmer der skal synges.

Ved vielsen skal der ud over brudeparret og præsten være mindst to vidner tilstede.