Vielse

Ønsker I at blive viet i kirken, rettes henvendelse til den præst I ønsker skal forrette vielsen eller til kirkekontoret.

Når I henvender sig for at aftale vielse, skal I medbringe jeres dåbs- eller navneattester. Før vielsen kan foregå skal I desuden hos bopælskommunen have indhentet en prøvelsesattest, som dokumenterer, at I opfylder betingelserne for at blive gift. Den dag, hvor vielsen foregår, må prøvelsesattesten højest være 4 måneder gammel.

Ønsker I navneændring i forbindelse med vielsen indgives en ansøgning til kirkekontoret i bopælssogn. Ansøgningen skal indgives ved digital selvbetjening på borger.dk. Navneændringen er gratis, hvis der opnås en form for navnefællesskab efter brylluppet.

Præsten vil før vielsen have en samtale med jer, hvor man bl.a. kan gennemgå vielsens forløb samt aftale, hvilke salmer der skal synges.

Ved vielsen skal der ud over jer som brudepar og præsten være mindst to vidner tilstede.