Dødsfald og begravelse

Når en person er død udfylder de nærmeste pårørende en anmodning om begravelse/bisættelse til begravelsesmyndigheden, det vil sige sognepræsten eller kirkekontoret, i det sogn, hvor den afdøde boede. Der skal bl.a. tages stilling til, om den afdøde skal begraves eller kremeres, hvor det skal foregå, og om en præst skal medvirke ved begravelsen eller bisættelsen. Anmodningen indgives ved digital selvbetjening på borger.dk.

Linket nedenfor fører til en side med 10 kortfattede praktiske råd til pårørende. Når nogen dør – 10 praktiske råd til pårørende

 

Vedtægt kirkegården: Kirkegårdsvedtægt den 29. marts 2023

Kirkegårdstakster: Takstblad 2023

Valg af gravsted: Vejledning-regulativ vedr. kirkegården version-3. 2022