Navneændring

Ønsker du at få ændret for- mellem- eller efternavn skal du sende en ansøgning til kirkekontoret i dit bopælssogn. Ansøgning skal indgives ved digital selvbetjening på www.borger.dk.

Det koster kr. 518,- i 2023 at søge om navneændring. Navneændring i forbindelse med vielse er gratis.

Gebyret reguleres 1. januar hvert år.

Sagsbehandlingen begynder ikke før gebyret er betalt.