Konfirmation

Konfirmander i Sakskøbing undervises på 2 hold af hhv. Hanne Margrethe Tougaard og  Lisbeth Lumby. Undervisningen foregår i henholdsvis i konfirmandstuen v/præstegården og Sognegården. Derudover tilbydes undervisning af s-klassebørn ved Lisbeth Lumby. Konfirmationen finder sted den 1. søndag efter påske kl. 9.00 og kl. 11.00 Konfirmation af s-klassebørn finder sted 2. søndag efter påske kl. 11.00 Herunder kan du finde de nøjagtige datoer for de næste 10 års konfirmationer i Sakskøbing Kirke:

  • 2019:        28. april
  • 2020:        19. april
  • 2021:        11. april
  • 2022:        24. april
  • 2023:        16. april
  • 2024:          7. april
  • 2025:        27. april
  • 2026:        12. april
  • 2027:          4. april
  • 2028:        23. april

Konfirmation 2018-2019

Konfirmationsforberedelsen for dem der skal konfirmeres i foråret 2019 starter i tirsdag den 18. september 2018. Inden sommerferien vil elever i 6. kl. på Sakskøbing- skolerne få et brev med hjem med nærmere oplysninger om undervisningsforløb, tider, tilmelding og konfirmationsdatoer.

Som noget nyt vil der være Minikonfirmand

I efteråret 2018 tilbyder Sakskøbingegnens sogne i fællesskab et minikonfirmandforløb for børn på tredje klassetrin. I undervisningen skal vi høre historier om Jesus og hans venner. Hvem var de og hvad oplevede de. Vi skal tegne, synge og lave teater om de bibelske fortællinger. Vi skal også lære kirkerummet at kende. Forløbet afsluttes med et diplom og en minikonfirmation, hvor forældre og søskende er med. Nærmere info følger.