Søndag den 20. januar umiddelbart efter højmessen er der Åbent Hus i Sognegården, Vestergade 2. Her vil menighedsrådet og personalet vise det nye sognehus frem, som menighedsrådet købte sommeren 2018. Lolland Østre Provsti, som bor til leje vil også være til stede, så man kan se deres lokaliteter i huset. Alle er velkommen!  

Ramus-orglet vises frem i helt nyskreven musik. De fire komponister Mikkel Andreassen, Peter Navarro-Alonso, Jesper Topp og Flemming Chr. Hansen har hver skrevet et stykke på ca. 15 minutter, specielt med henblik på Ramus-orglets muligheder, og ved denne koncert uropfører de hver deres eget stykke – en ægte Autografkoncert!