Velkommen til Sakskøbing Sogns hjemmeside

Solosang og kormusik i påsken: alle de fire gudstjenester i påsken bliver udsmykket med ekstra musik.

 

Skærtorsdag den 29. marts kl. 19.00 medvirker Sakskøbing Kirkes Pigekor med nadvermusik, hentet fra engelsk og italiensk romantik.

Langfredag den 30. marts kl. 16.00 synger sognets kirkesanger, Jannie Ekelund Andersen, uddrag af Pergolesis “Stabat mater” med vores organist Flemming Chr. Hansen ved Köhne-orglet.

Påskedag den 1. april. kl. 10.30 synger Sakskøbing Kammerkor ved påskehøjmessen – dansk, engelsk og georgisk påskemusik samt et enkelt gospelnummer.

2. påskedag den 2. april kl. 16.00 er kirken vokalensemble Voci fluenti med og synger musik af bl.a. Rheinberger, Rakhmaninov og Duruflé.

  

—   —   —   —   —

 

Ny provst for Lolland Østre Provsti

Det bliver 42-årige Johannes Olav Kruse Kristensen, der overtager den ledige stilling som provst for Lolland Østre Provsti og sognepræst i Radsted-Tårs Pastorat.

Embedet har stået ledigt siden provst Anne Birgitte Villadsen fratrådte den 30. juni 2017 for at gå på pension.

Johannes Kruse Kristensen kommer fra en stilling som sognepræst Skamstrup-Frydendal Pastorat i Roskilde Stift, og han glæder sig til at begynde i det nye embede:

“Jeg glæder mig til de nye udfordringer som  provst, men så sandelig også til at være sognepræst for menigheden i Radsted-Tårs. Jeg har i min efteruddannelse forsøgt at dygtiggøre mig inden for ledelse, for at kunne bestride en provstestilling på ordentlig vis, og jeg håber med de erfaringer jeg har med mig fra min tid i Roskilde stift, som tillids- og arbejdsmiljørepræsentant og som medlem af Religionspædagogisk Udvalg,  at jeg kan være med til at inspirere, videreudvikle og støtte kirkelivet på Østlolland.”

Johannes Kruse Kristensen blev af biskop Marianne Gaarden indsat ved gudstjenesten søndag den 4. marts 2018 i Radsted Kirke.
Provstekreering sker ved Landemodegudstjenesten onsdag den 13. juni 2018 kl. 13.00 i Maribo Domkirke.

I forbindelse med provsteskiftet er det besluttet, at provsteembedet fremadrettet vil være geografisk placeret i Sakskøbing Derfor flyttes det tidligere provstikontor i Radsted til nye lokaler på adressen: Vestergade 2-4, 4990 Sakskøbing. Provsten vil stadig have tjenestebolig i Radsted Præstegård.

 

   —   —   —   —   —

 

 

Vi håber du finder, hvad du søger – og hvis ikke, er du altid velkommen til at kontakte os. Besøg også vores Facebook side: Sakskøbing Sogn

Med venlig hilsen

Medieudvalget