Dødsfald og begravelse

Når en person dør, skal de nærmeste pårørende udfylde en anmodning om begravelse/ligbrænding til begravelsesmyndigheden, det vil sige sognepræsten eller kirkekontoret, i det sogn, hvor den afdøde boede. Man kan få en bedemand til at hjælpe. Der skal bl.a. tages stilling til, om den afdøde skal begraves eller kremeres, hvor det skal foregå, og om en præst skal medvirke ved begravelsen eller bisættelsen. Anmodningen indgives ved digital selvbetjening på www.borger.dk.


 Kirkeministeriets hjemmeside kan man læse mere om hvad der skal ske ved dødsfald.

Kiste med kors

Gravsted

Sakskøbing kirkegård har forskellige typer gravsteder som der kan læses mere om i Vejledning-regulativ vedr. kirkegården version-4. – 2023 (bemærk PDF-fil).

Ved valg af gravsted, kontaktes kirkegården på telefon 61221893 eller ved personlig henvendelse til kirkegårdspersonalet.

Vedtægt: Kirkegårdsvedtægt den 29. marts 2023 (bemærk PDF-fil).

Kirkegårdstakster: Takstblad 2024 (bemærk PDF-fil).