Navneændring

Ønsker du at få ændret for- mellem- eller efternavn skal du sende en ansøgning til kirkekontoret i dit bopælssogn. Ansøgning skal indgives ved digital selvbetjening på www.borger.dk.


Det koster kr. 559,40 (2023) at søge om navneændring, og det er sagsbehandlingen man betaler for. Sagsbehandling begynder ikke før gebyret er betalt. Navneændring i forbindelse med vielse er gratis indtil 3 måneder efter vielsen.


Gebyret reguleres hvert år den 1. januar.

Ministerialbog - Kirkebog