Vielse

Ønsker I at blive viet i kirken, rettes henvendelse til den præst I ønsker skal forrette vielsen.

Før vielsen kan foregå skal I hos bopælskommunen have indhentet en ægteskabserklæring (prøvelsesattest), som dokumenterer, at I opfylder betingelserne for at blive gift. Ægteskabserklæringen højest være 4 måneder gammel på vielsesdagen.

Ønsker I navneændring i forbindelse med vielsen indgives en ansøgning ved digital selvbetjening på borger.dk. Navneændringen er gratis (indtil 3 mdr. efter vielsen), hvis der opnås en form for navnefællesskab efter vielsen.

Præsten vil før vielsen have en samtale med jer, hvor man bl.a. vil gennemgå vielsens forløb samt aftale, hvilke salmer der skal synges.

Ved vielsen skal der ud over jer som brudepar og præsten være mindst to vidner tilstede.

Vielsesring sættes på finger
Brud med brudebuket