Sakskøbing Menighedsråd

Målsætning, værdigrundlag og fokuspunkter for Sakskøbing sogn i funktionsperioden 2020 – 2024 er udarbejdet i samarbejde med menighedsrådet og personalet.

Målsætning:
Sakskøbing menighedsråd arbejder i troskab mod den danske evangelisk- lutherske folkekirke, så den kan byde gode vilkår for menighedens liv og vækst. Rådet vil skabe gode muligheder for det kristne budskabs forkyndelse i Sakskøbing sogn ved at tilbyde en bred vifte af aktiviteter med gudstjenesten som det centrale. Sakskøbing Kirke skal være rummelig og nærværende, så medlemskab opleves som naturligt og værdifuldt.

Vores værdigrundlag:
Sakskøbing Kirke er menigheden og medarbejderne (ansatte, menighedsråd og frivillige). Alle skal behandles, og behandle andre, på en sådan måde, at de møder arbejdet med stolthed, og er glade for at fortælle, hvor de arbejder. Som medarbejder i Sakskøbing Kirke har man frihed under ansvar. Fleksibilitet er stærkere end regler, og tillid er stærkere end kontrol. Alle i det kirkelige fællesskab skal vise hinanden respekt og omsorg.

Fokuspunkter:
I funktionsperioden har vi følgende fokuspunkter, som strækker sig over kortere og længere tidsforløb. Menighedsrådet vil forud for hvert års budget evaluere og formulere synspunkter for den kommende periode. Fokuspunkterne er ikke opstillet i prioriteret rækkefølge.

 1. Vi vil fortsat planlægge og synliggøre af børne- og ungeaktiviteter.

 2. Vi vil fortsat fokusere på et bredt og velfungerende korliv i sognet samt på koncerter med forskellige slags kirkemusik.

 3. Vi vil fortsætte med fælles kirkeblad.

 4. Vi vil arbejde for at synliggøre fordelene ved medlemskab af Folkekirken.

 5. Vi vil optimere og vedligeholde bygningsmassen og gøre bygningerne energirigtige. Rådet vil tilstræbe energirigtig og ”grøn” adfærd.

 1. Altertavle og prædikestol bør restaureres (fonde mm. undersøges løbende).

 2. Vi vil have ÅBEN KIRKE i sommerperioden.

 3. Vi vil søge efter flere frivillige.

 4. Vi vil fortsætte med Kirkemusikalsk legestue for børnehavebørn.

 5. Vi vil løbende videreuddanne personalet.

 6. Personalehåndbogen revideres i lige år.

 7. Vi vil gerne samarbejde med andre menighedsråd om driftsmæssige opgaver.

 8. Vi vil styrke samarbejdet, arbejdsglæden og arbejdsmiljøet på tværs af faglige skel.

 9. Vi vil prioritere mediepolitikken.

 10. Vi vil fortsat have fokus på muligheder for at samarbejde med de andre sogne om fælles medarbejdere.

 11. Vi vil støtte Strandkirken på Marielyst.

 12. Vi vil fortsætte udviklingen af skovkirkegård ”Lunden”.

 13. Vi vil opstarte ”kirkegårdscafé” og kirkegårdsvandringer.

 14. Vi vil arbejde på at etablere en QR-baseret kirkegårdsrute, hvor der også indgår historier om fredede gravsteder.

 15. Vi vil arbejde på at knytte kirkegården sammen med sognets øvrige aktiviteter.

 16. Vi vil fortsætte samarbejdet mellem menighedsplejen og andre aktører samt styrke fællesskabet.

 17. Vi vil samarbejde om ungdom i Sakskøbing.

 18. Vi vil samarbejde med lokale foreninger og organisationer.


Målsætning, værdigrundlag og fokuspunkter er udarbejdet på baggrund af en temadag for medarbejdere og menighedsråd 15/9-2021. ”Skrivegruppen” bestod af: Hanne Margrethe Tougaard, Henning Tønning, Inge Pilt Nielsen og Ulla Petersen.


Denne reviderede udgave er udarbejdet efter beslutning på menighedsrådsmødet den 23/2-2022.


Ulla Petersen
Formand for Sakskøbing menighedsråd.